El condemnat

Publicado en 8 Diciembre 2012

El-condemnat.jpg
Un condemnat és en una cel·la en què hi ha dues portes, amb un guardià que vigila a cadascuna d'elles. Una porta duu al patíbul, l'altra a la salvació. Un guardià diu sempre la veritat, l'altre diu sempre mentides. El condemnat no sap quina és la porta de la salvació i quina la del patíbul, i no sap quin és el guardià veraç i quin el mentider. Tot i així té la possibilitat de salvar-se, però només pot fer una pregunta a un sol guardià. ¿Quina pregunta ha de fer? La solució és aquesta. Per salvar-se ha de demanar a un dels sentinelles quina és la porta que segons el seu col·lega duu a la salvació i després canviar la porta que li serà indicada. En efecte, si interpel·la el guardià veraç, aquest, en referir de manera sincera la mentida del col·lega, li indicarà la porta equivocada. Si interpel·la el guardià mentider, aquest, en referir de manera enganyadora la veritat del col·lega, li indicarà la porta equivocada. En conclusió: sempre s'ha de canviar de porta. Moral: per arribar a la veritat sempre s'ha d'alterar l'opinió d'una opinió.

Escrito por Antonio Tabucchi

Etiquetado en #LITERATURA

Comentar este post